Tuinieren bij school

Begeleiding van basisscholen bij het project ‘Tuinieren bij school’

Er zijn 15 scholen in Arnhem die met onze begeleiding bij hun eigen school tuinieren. Het natuurcentrum zorgt voor zaden, planten en instructiebladen met daarin leuke tips voor in de klas. Iedere school krijgt een tuintekening, een plantschema, een plant- en zaai-agenda en een bestellijst op maat. De scholen zorgen er zelf voor dat hun tuin bemest wordt en ieder voorjaar weer klaar ligt voor een nieuw tuinseizoen.

Begin april worden de eerste planten door het natuurcentrum rondgebracht. Bij de meeste scholen wordt tot aan de zomervakantie getuinierd. Iedere leerkracht bepaalt zelf welke groep aan de beurt is en op welke wijze er in de tuin wordt gewerkt.

We stimuleren de scholen ook om de tuinen bij hun eigen lessen te betrekken of om buiten les te geven. Speciaal daarvoor is lesmateriaal beschikbaar.