Schoolplein vergroenen

Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van biodiversiteit. Zijn er bij jou op school plannen voor het herinrichten of vergroenen van het schoolplein? Maar weet je niet precies hoe te beginnen of hoe verder te gaan in het proces van ideevorming tot en met het gebruik? Dan kan Natuurcentrum Arnhem je helpen!

Advies Natuurcentrum Arnhem
Natuurcentrum Arnhem kan je school adviseren over de herinrichting van het plein en /of het opzetten van moestuinieren op school. Samen met de school maken we de wensen op en brengen we de randvoorwaarden voor het ontwerp in kaart. Ook bij de realisatie van het ontwerp en de fondsenwerving helpen we je op weg. Is het project af, dan informeren we je graag over de educatieve mogelijkheden van je nieuwe plein. We hebben hiervoor diverse producten ontwikkeld.

Neem gerust contact op voor een afspraak.

Samenwerking BTL
Natuurcentrum Arnhem is een samenwerking aangegaan met BTL. Zij kunnen, indien gewenst, zorg dragen voor een ontwerp op maat en vervolgens met een subsidiezoeker de financieringsmogelijkheden bekijken. Zodra de financiering rond is kunnen zij ook de uitvoering van het ontwerp op zich nemen.

Financieringsmogelijkheden

Daarnaast zijn er verschillende subsidiemogelijkheden waarvan we je graag op de hoogte brengen.

  • Provincie
    Basis- en middelbare scholen uit Gelderland kunnen vanaf 1 december 2018 subsidie aanvragen voor het ontwerp en aanleg van een groen schoolplein tot een maximum van € 17.500 per schoolplein. Deze subsidie dient aangevraagd te worden bij het subsidieloket van de provincie. Lees hier meer.
  • Jong Leren Eten
    Jong Leren Eten is een programma waarin provincies, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het rijk samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren/groene schoolpleinen, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Gezien de enorme belangstelling is het maximum aantal aanvragen voor basis- en middelbare scholen en MBO voor het schooljaar 2018-2019 bereikt. Voor scholen is er in schooljaar 2019-2020 opnieuw een subsidieronde beschikbaar. De verwachting is dat deze juni 2019 open wordt gesteld. Meer informatie vind je op de website van Jong Leren Eten
  • Fondsen
    Er zijn verschillende landelijke fondsen, zoals het Prins Bernard Cultuurfonds, Jantje Beton of het Oranjefonds, waar je school mogelijk in aanmerking komt voor financiering voor het vergroenen van het schoolplein. Ga voor meer informatie naar de website van het betreffende fonds.

Alle subsidiemogelijkheden voor Gelderland overzichtelijk onder elkaar? Klik dan door naar Natuur en Landschap.

Hugo de Grootschool

In 2016 hielpen we de Hugo de Grootschool in Arnhem met de herinrichting van haar schoolplein. De school staat in een redelijk versteende omgeving en ook het schoolplein was niet anders. Er was behoefte aan meer koelte en de mogelijkheid voor kinderen om vrij te kunnen spelen. Directrice Ans Lips vertelt:

“We hebben onze leerlingen vanaf het begin héél nauw betrokken bij het project. Eerst hebben we gekeken naar wat de kinderen graag zouden willen en op basis daarvan is een ontwerp uitgewerkt. Dat was een ontzettend leuk en leerzaam proces. Vervolgens hebben we stap voor stap het hele terrein opnieuw ingericht om er een natuurlijke schoolomgeving van te maken. Zo gingen alle tegels eruit. Er werden zandheuvels en klimbosjes aangelegd. Er kwam variatie in de begroeiing voor spannende schuilplekjes en struiken met fruit om van te snoepen. Losse elementen, zoals touwen, takken en boomstammetjes zorgen voor allerlei speel- en speluitdagingen. Er valt voortdurend van alles te ontdekken en beleven. Ik zie dan ook veel voordelen ten opzichte van de situatie hiervoor. Het meest opvallend vind ik toch wel het creatieve spel dat ik zie ontstaan en de rust die het brengt. We zien écht veel minder onderlinge conflicten. Ik ben dan ook héél erg trots op ons groene schoolplein en zou het zeker iedere school aanraden.”

Tip
Voor scholen die het vergroenen van hun schoolplein overwegen heeft Ans nog wel een belangrijke tip: “Scholen moeten zich goed realiseren dat een groen schoolplein onderhoud vergt en daarbij meer werk en kosten met zich meebrengt. Het is dus heel belangrijk dat je besluit voldoende draagvlak heeft, zowel onder je team als onder ouders. Niet alleen in de opbouwfase, maar zeker ook in de fase daarna. Een schoolplein is nooit af.”

Een groen schoolplein kan een stuk dichterbij zijn dan gedacht. Onze collega Geert Koning helpt je graag op weg. Neem gerust contact op voor een afspraak via mail geert.koning@natuurcentrumarnhem.nl of telefoon 06-40708138.