Afvalvrije scholen

Worden jullie één van de 10 (rest)afvalvrije scholen in Arnhem?

Afval vies? Tijd voor een nieuwe benadering! Afval is grondstof! En door afval te scheiden kunnen we die grondstoffen goed opnieuw gebruiken. Is het mogelijk om alle afval te scheiden of houden we altijd restafval over dat verbrand gaat worden? Een mooie uitdaging aan de kinderen en de leerkrachten: Lukt het om (rest)afvalvrije school te worden?

Het natuurcentrum mag in opdracht van de gemeente met 10 scholen deze uitdaging aangaan. Worden jullie één van die 10 scholen?

De start van het project kan door de school zelf bepaald worden. Aanleidingen zijn er op dit moment genoeg. Ligt jullie school in een wijk waar omgekeerd inzamelen start? Hebben jullie dit voorjaar besloten mee te doen met de inzameling van PMD afval? Het project “(rest)afvalvrije school” past daar prima in!

Hier vind je een voorbeeld van een school die succesvol (rest)afvalvrij is geworden.

Hieronder vind je een voorbeeld-beschrijving van het project. Aanpassingen zijn natuurlijk altijd mogelijk als de school specifieke wensen heeft. Per school is er 15-20 uur begeleiding door het natuurcentrum beschikbaar, die in overleg inzetbaar zijn.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: ingrid.hoffmann@arnhem.nl

Afval - plastic

Project-voorbeeld:

In deze opzet is groep 8 de verbindende factor in het project. Nadat ze zelf les hebben gekregen over afvalscheiding brengen ze hun opgedane kennis over in de andere groepen. Daarnaast zijn zij degenen die het restafval monitoren (een mooie rekenopdracht!).

Voorbereidende fase:

 • Teamvergadering waarin besloten wordt om de uitdaging aan te gaan met de hele school.
 • Fysieke aanpassingen in de klas, hal, lerarenkamer, buiten om afval te kunnen scheiden.
 • Oplossing per school zoeken voor de GFT fractie.
 • Informatievoorziening naar ouders, evt andere gebruikers van het schoolgebouw.
 • Per bouw een planning/keuze van lesmomenten rondom afval.
 • Les over afvalscheiding en bezoek afvalbrengstation groep 7/8.
 • Uitleg groep 7/8 over hun rol in het project.

Start project:

 • Afval van de verschillende groepen wegen door leerlingen groep 7/8.
 • Startmoment voor de hele school, bekendmaking hoeveelheid gewogen afval.
 • Leerlingen groep 7/8 geven uitleg in de andere groepen.

Gedurende drie maanden:
Leerkrachten zorgen dat het onderwerp blijft leven bij de leerlingen door :

 • Wekelijks bijhouden van het gewicht aan restafval van de groep. (Er worden posters geleverd om dit bij te houden).
 • Restafval onderzoeken en alternatieven zoeken met de klas.
 • Twee lesmomenten (leskist, zwerfvuil verzamelen, filmpjes, wecycle actie…).
 • Korte weekopdrachtjes.

Afsluiting:

 • Feestelijke afsluiting met activiteiten rond afval op school.
 • Resultaten bekend maken.
 • Welke groep is het gelukt om restafvalvrij te worden?
 • Hoe staat het met de school als geheel?

Het natuurcentrum kan 15 – 20 uur ondersteuning bieden per school.
Deze uren worden in overleg met de school ingevuld.

Te denken valt aan:

 • Aanleveren materiaal voor voorlichting ouders.
 • Publiciteit.
 • Huifkarrit naar afvalbrengstation.
 • Helpen zoeken naar een oplossing voor afvoer GFT afval.
 • Per bouw overleggen over mogelijkheden lesmateriaal.
 • Geven van lessen, regelen lesmateriaal.
 • Mee-organiseren van afsluiting.