25 november 2016

Regentonnen voor Arnhemse scholen

Afgelopen zomer hebben 14 Arnhemse scholen grote regentonnen gekregen van de waterschappen Rivierenland en Rijn-IJssel en de gemeente Arnhem. Deze scholen doen mee met het project ‘Tuinieren bij school’ van Natuurcentrum Arnhem. Op woensdag 30 november om 10.45 uur neemt wethouder Ine van Burgsteden de regentonnen officieel in gebruik op basisschool de Sterrenkring.

Wethouder Ine van Burgsteden neemt met de waterton op de Sterrenkring symbolisch álle regentonnen op de 14 scholen in gebruik. Kinderen halen enkele stoeptegels uit het schoolplein en wisselen die om voor zaadtegels. Deze besproeien ze met regenwater uit de waterton. Natuurcentrum Arnhem verzorgt op deze ochtend een lesprogramma waarbij watertafels worden gebruikt. Deze tafels laten zien hoe een stad volloopt bij piekbuien en hoe je dit kunt oplossen.

Piekbuien
Tijdens de les over het regenwater, wordt de kinderen gevraagd om zelf een oplossing te bedenken voor het overstromingsprobleem tijdens piekbuien. De twee beste oplossingen worden meegenomen bij volgende projecten met de watertafels. Na verloop van tijd beschikt het natuurcentrum over meerdere oplossingen voor het waterprobleem bij piekbuien en deelt die met de waterschappen en de gemeente Arnhem.

Wateroverlast in Arnhem
Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat we zomers vaker te maken krijgen met piekbuien. Die leiden met name in Arnhem tot schade door wateroverlast. Door te informeren en te inspireren wil het platform Arnhem Klimaatbestendig bereiken dat Arnhemmers samen de stad klimaatbestendiger maken. Het platform verbindt bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid met elkaar in lopende projecten en nieuwe initiatieven. Natuurcentrum Arnhem, dat deel uitmaakt van Arnhem Klimaatbestendig, heeft de verspreiding van de regentonnen bij de 14 scholen gecoördineerd.