Inspiratie opdoen
(026) 702 90 00

Vergroen je schoolplein

Zijn er op jouw school plannen voor het herinrichten of vergroenen van het schoolplein? Maar weet je niet precies hoe te beginnen of hoe verder te gaan in het proces van ideevorming tot en met het gebruik? Dan kan Natuurcentrum Arnhem je helpen!

De Bedenk-en Ontwerpfase

Een groen schoolplein aanleggen doe je niet in je eentje. Er zijn verschillende partijen die hierbij kunnen helpen. Natuurcentrum Arnhem adviseert scholen over de herinrichting van hun plein en/of het opzetten van moestuinieren bij school. Samen maken we de wensen op en brengen we de randvoorwaarden in kaart. Ook bij de realisatie van het ontwerp en de fondsenwerving helpen we je op weg!

Financieringsmogelijkheden mogelijkheden
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor scholen: vanuit de Provincie, Jong Leren Eten, gemeente Arnhem en landelijke fondsen.

  • Provincie
    Basis- en middelbare scholen uit Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het ontwerp en aanleg van een groen schoolplein tot een maximum van € 17.500 per schoolplein. Deze subsidie dient aangevraagd te worden bij het subsidieloket van de provincie. Lees hier meer.
  • Jong Leren Eten
    Jong Leren Eten is een programma waarin provincies, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het rijk samenwerken. Zij willen kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren/groene schoolpleinen, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.
  • Voor scholen is er in schooljaar 2021-2022 opnieuw een subsidieronde beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 1 september tot uiterlijk 30 september. Meer informatie vind je op de website van Jong Leren Eten
  • Fondsen
    Er zijn verschillende landelijke fondsen, zoals het Prins Bernard CultuurfondsJantje Beton of het Oranjefonds, waar je school mogelijk in aanmerking komt voor financiering voor het vergroenen van het schoolplein.

Er zijn ook andere en tijdelijke subsidies mogelijk; onze adviseur groene schoolpleinen, Geert Koning, adviseert je graag.

De Uitvoerfase

Hoe groter de omvang en ambities van het project, hoe meer werk er verzet dient te worden. In de meeste gevallen zal het logisch zijn om de aanleg van het groene schoolplein uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf.

Samenwerking BTL
Natuurcentrum Arnhem is een samenwerking aangegaan met BTL. Zij kunnen, indien gewenst, zorg dragen voor een ontwerp op maat en vervolgens met een subsidiezoeker de financieringsmogelijkheden bekijken. Zodra de financiering rond is kunnen zij ook de uitvoering van het ontwerp op zich nemen.

Natuurcentrum Arnhem denkt graag mee over de mogelijkheden en eventuele (kostenbesparende) alternatieven. Veel werk kan door vrijwilligers (ouders, omwonenden) worden gedaan. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook goed voor de betrokkenheid. Ook kinderen kunnen in deze fase een rol spelen. Een andere mogelijkheid kan bijvoorbeeld zijn om de aanleg in fases te doen.

Een lange adem is nodig, maar het resultaat is alle inspanningen zeker waard!

De Gebruiksfase

En dan is het eindelijk zover! Het groene schoolplein is aangelegd en kan in gebruik worden genomen. In deze fase is het belangrijk het spelen, werken en leren in de natuurlijke buitenruimte te integreren in het onderwijs dat je school biedt. Natuurcentrum Arnhem kan je adviseren over de educatieve mogelijkheden van jullie nieuwe plein. We hebben hiervoor diverse producten ontwikkeld:

Even d’r uit!: een set geïllustreerde buitenopdrachten waarmee je in een handomdraai een leuke buitenles organiseert.
Moestuinkaarten: een handige set instructiekaarten om met je leerlingen te (moes)tuinieren op school.
Educatie op maat: op aanvraag denken we graag mee over lessen die zijn aangepast aan de ideeën en wensen van je school.
Begeleiding: we kunnen je school structureel ondersteunen bij (moes)tuinieren met advies, lessen en lesmateriaal. Meer over Even d’r uit! lees je hier. 

Ervaringen Hugo de Grootschool

In 2016 hielpen we de Hugo de Grootschool in Arnhem met de herinrichting van haar schoolplein. De school staat in een redelijk versteende omgeving en ook het schoolplein was niet anders. Er was behoefte aan meer koelte en de mogelijkheid voor kinderen om vrij te kunnen spelen. Directrice Ans Lips vertelt:

“We hebben onze leerlingen vanaf het begin héél nauw betrokken bij het project. Eerst hebben we gekeken naar wat de kinderen graag zouden willen en op basis daarvan is een ontwerp uitgewerkt. Dat was een ontzettend leuk en leerzaam proces. Vervolgens hebben we stap voor stap het hele terrein opnieuw ingericht om er een natuurlijke schoolomgeving van te maken. Zo gingen alle tegels eruit. Er werden zandheuvels en klimbosjes aangelegd. Er kwam variatie in de begroeiing voor spannende schuilplekjes en struiken met fruit om van te snoepen. Losse elementen, zoals touwen, takken en boomstammetjes zorgen voor allerlei speel- en speluitdagingen. Er valt voortdurend van alles te ontdekken en beleven. Ik zie dan ook veel voordelen ten opzichte van de situatie hiervoor. Het meest opvallend vind ik toch wel het creatieve spel dat ik zie ontstaan en de rust die het brengt. We zien écht veel minder onderlinge conflicten. Ik ben dan ook héél erg trots op ons groene schoolplein en zou het zeker iedere school aanraden.”

Tip
Voor scholen die het vergroenen van hun schoolplein overwegen heeft Ans nog wel een belangrijke tip: “Scholen moeten zich goed realiseren dat een groen schoolplein onderhoud vergt en daarbij meer werk en kosten met zich meebrengt. Het is dus heel belangrijk dat je besluit voldoende draagvlak heeft, zowel onder je team als onder ouders. Niet alleen in de opbouwfase, maar zeker ook in de fase daarna. Een schoolplein is nooit af.”

Een groen schoolplein kan een stuk dichterbij zijn dan gedacht. Onze collega Geert Koning helpt je graag op weg. Neem gerust contact op voor een afspraak via mail geert.koning@natuurcentrumarnhem.nl of telefoon 06-40708138.