(026) 702 90 00

Kinderklimaattop Arnhem

Leerlingen bedenken slimme oplossingen voor de regio Arnhem

Op vrijdag 8 oktober organiseert Natuurcentrum Arnhem, in samenwerking met de gemeente Arnhem, de Kinderklimaattop in het Arnhemse stadhuis. In aanloop naar deze top worden basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor een duurzame stad. Dit jaar staat het thema ‘biodiversiteit’ centraal.

 

Thema biodiversiteit

Biodiversiteit is dat de natuur in samenhang kan leven en dat er een gezond balans is zodat ieder dier-plant-bacterie soort kan overleven. In een gebied heeft iedereen zijn rol, zo maakt een boom bijvoorbeeld voedsel, dieren eten dat op, zij poepen het weer uit waar de grond vruchtbaar van wordt. Wanneer de boom omvalt ruimen de schimmels en insecten de boom op, de slakken eten de schimmels op hun beurt weer op. Op plekken waar dit allemaal heel natuurlijk gebeurt zonder verstoord te worden en waar veel diversiteit is tussen de dieren- , planten- en bacterie soorten zijn vaak goede plekken om te leven.
Biodiversiteit maakt onze aarde mooi en bewoonbaar. Wij, als mens, zijn afhankelijk van veel dingen uit de natuur, zoals voedsel, lucht en water. Wanneer er één schakel uit dit verhaal verdwijnt, dan kan de hele biodiversiteit verstoord worden. De grootste problemen voor de biodiversiteit die wij nu zien zijn klimaatverandering, vervuiling en populatiegroei.

Alle ideeën die bijdragen aan een duurzame toekomst zijn welkom. En zeker die van kinderen. Het doel van de top is dan ook om kinderen op een positieve manier na te laten denken over de gevolgen van klimaatverandering op hun eigen leefomgeving.

 

De jury

Het beste idee wordt door een paar kinderen voorgelegd aan de jury op de Kinderklimaattop, waar ze ook in discussie gaan met o.a. de wethouder die openbare ruimte in haar portefeuille heeft.

De ideeën van de leerlingen worden beoordeelt op: klimaat en duurzaamheid, bijdrage aan de oplossing van het klimaatvraagstuk, originaliteit en presentatie. Het meest innovatieve idee wint. Wie weet wordt het idee uit jouw klas wel uitgevoerd!

 

Debat

Onderdeel van de Kinderklimaattop is ook een debat met de beslissers van de stad. Tijdens het debat kunnen de scholieren kritische vragen stellen aan wethouders, uitvoerders en vertegenwoordigers van de stad.

 

Trots

Ook Monique Verstraten, directeur van Natuurcentrum Arnhem, vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden bij duurzaamheidsvraagstukken:

 

“Natuurcentrum Arnhem streeft naar een groene en duurzame samenleving waar kinderen opgroeien dichtbij de natuur. De Kinderklimaattop is een mooi voorbeeld van hoe we kinderen bewust kunnen maken van hun eigen rol in de leefomgeving en ze handvatten kunnen aanreiken om weloverwogen keuzes te maken. Het gaat tenslotte om hún toekomst. Wij zijn er dan ook trots op dit bijzondere initiatief mogelijk te maken.”

De Kinderklimaattop vindt plaats op vrijdag 8 oktober van 8.30 tot 12.00 uur in de raadszaal op het stadhuis te Arnhem.

 


Ontdek de natuur