Onze partners

Groen Arnhem logo

Netwerk Groen Arnhem

In Arnhem ontstaan steeds meer bottom-up initiatieven op het gebied van groen en stadslandbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergroenen van buurten en de aanleg van zelfoogsttuinen en buurtmoestuinbakken, maar ook om professionals die met het telen van groente en fruit en een aanbod aan zorgdiensten de stad vergroenen. Om deze initiatieven meer met elkaar te verbinden en op die manier te stimuleren, is in april 2015 Netwerk Groen Arnhem opgericht. Groen Arnhem is een initiatief van Molenplaats, Natuurcentrum Arnhem, Kernteam Stadslandbouw en de gemeente Arnhem. Het netwerk wordt gecoördineerd door Sanne Blok, zij is te bereiken via info@groenarnhem.nl. Heb je een groen idee of vraag? Deel het met het netwerk! Samen maken we de stad mooier, groener, gezonder en welvarender.
www.groenarnhem.nl

logo made in arnhem

Energie made in Arnhem

Met het netwerk energie made in Arnhem werken vele partijen samen om onze stad duurzamer te maken. Belangrijke onderwerpen zijn energie besparen en het opwekken van hernieuwbare energie door middel van onder andere zonnepanelen. Hierbij zijn al grote stappen gezet. Diverse scholen maar ook Stadsboerderij Presikhaaf van Natuurcentrum Arnhem zijn inmiddels stroomneutraal gemaakt. Stroomneutraal wil zeggen dat er net zoveel stroom opgewekt als verbruikt wordt. Ook de elektrische auto’s van het natuurcentrum krijgen hun energie voor 100% van de zonnepanelen op Stadsboerderij Presikhaaf. Bewustwording en educatie zijn hierin ook belangrijk.
www.madeinarnhem.nl/

arnhem klimaatbestendig logo

Arnhem Klimaatbestendig

Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers om de stad samen klimaatbestendiger te maken. Doel is om het komende jaar op alle schalen van Arnhem (tuin, straat, buurt, wijk en stad), alle Arnhemmers te inspireren en te informeren over hoe je de stad klimaatbestendig kunt maken. Dit gaat over zowel hitte- als waterproblematiek. Arnhem Klimaatbestendig is een aanpak waarbij we niet wachten tot het fout gaat, maar van te voren aanpakken. Als je iets doet doe het dan meteen ‘Arnhem Klimaatbestendig’. Zo koppelt ‘Arnhem Klimaatbestendig’ lopende beheerstromen, stedelijke aanpassingen van tuin en straat aan slimme ‘Arnhem Klimaatbestendig’ maatregelen, een Intentieverklaring 2 kosten-effectieve aanpak van een onzekere toekomst. Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de volgende organisaties: Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem en Le Far West landschapsarchitectuur.
www.arnhemklimaatbestendig.nl
Facebookpagina Arnhem Klimaatbestendig

Siza logo

Siza

Dagelijks zetten medewerkers van zorgorganisatie Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een beperking zodanig te ondersteunen dat zij hun leven kunnen organiseren. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis, logeren bij een van de woonlocaties van Siza en 24-uurs zorg, tot begeleiding naar werk, coaching en re-integratie.
Siza werkt samen met Natuurcentrum Arnhem op Stadsboerderij De Korenmaat. Daar begeleidt Siza mensen met een beperking bij hun werkzaamheden op de boerderij.
www.siza.nl

IVN

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen. IVN organiseert regelmatig excursies in onze Heemtuin Presikhaaf.
www.ivn.nl

Boerderijcafé de Hooijmaat logo

Boerderijcafé De Hooijmaat

In dit café op het terrein van Stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem Zuid is het goed toeven. De Hooijmaat is een bijzonder horecabedrijf: “Naast het werken met pure producten, werken bij ons ook pure mensen. Mensen met een verstandelijke beperking, of mensen die wat meer moeite hebben dan gewoonlijk met het vinden van een baan. Hen geven wij graag een kans om zo goed mogelijk en op een waardige manier mee te doen in de maatschappij! Dat kan zijn in de bediening, in de ontvangst van onze gasten, in de keuken of in de housekeeping. Op eigen niveau, op eigen tempo, maar wel met eigen verantwoordelijkheid en taken! Kom genieten van onze eerlijke keuken, neem een drankje op ons terras, direct grenzend aan de grote speelwei (hint voor papa’s en mama’s!), en bezoek natuurlijk de mooiste kinderboerderij van Arnhem!”
www.dehooijmaat.nl

Slim opgewekt logo

Slim Opgewekt

Dit bedrijf heet Slim Opgewekt omdat ze stroom opwekken met zonnepanelen , maar vooral ook omdat het positief is over de kansen van duurzaamheid. “We staan voor grote uitdagingen als het gaat om klimaatverandering of oprakende fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om vandaag een duurzame keuze te maken. De techniek is bewezen, de business case is zeer gunstig en de kans tot duurzame bewustwording zorgt ervoor dat we het welvaartsniveau van vandaag kunnen veiligstellen voor de toekomst.” Slim Opgewekt realiseert duurzame scholen, zodat de volgende generatie duurzaam vanzelfsprekend vindt. “Wij geloven in een andere kijk op realisatie: het draait niet alleen om adviseren, alleen leveren of alleen een financiële dienst aanbieden. Om scholen te overtuigen duurzaam te worden, sluit onze aanpak op alle vlakken aan op de schoolbehoefte. We combineren onderzoek, advies, inkoop, realisatie, beheer en educatie.” Slim Opgewekt heeft ook geholpen bij het stroomneutraal maken van Stadsboerderij Presikhaaf.
www.slimopgewekt.nl

Groene Voetstappen logo

Groene Voetstappen

Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, een vereniging van meer dan 150 lagere overheden met een voorop lopend klimaatbeleid. Sinds 2006 verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland jaarlijks Groene Voetstappen.  Er zijn dus al veel stappen gezet voor duurzame mobilieit. De afgelopen jaren hebben NME’s, Milieu- en Omgevingsdiensten en gemeenten zeer veel scholen opgeroepen met als resultaat dat jaarlijks tienduizenden kinderen Groene Voetstappen verzamelen. Dit jaar gaan we ook weer voor een zo groot mogelijk bereik!
www.groenevoetstappen.nl

Natuurvisie logo

Natuurvisie

Belangrijke vraagstukken die aan de orde zijn in organisaties, spelen ook een rol in de natuur. Echter, in tegenstelling tot een organisatie, heeft de natuur al 3,8 miljard jaar de tijd gehad om hiervoor passende oplossingen te vinden. Deze oplossingen wijken soms verrassend af van datgene wat in organisaties gangbaar is. Natuurvisie staat voor een vernieuwende manier van kijken, een tot de verbeelding sprekende aanpak met verrassende uitkomsten. Een combinatie van leren, ervaren, aandacht en natuur (LEAN). Beleven en verwonderen in een ontspannen setting! Eric de Blok van Natuurvisie verzorgt lezingen, wandelingen, workshops, trainingen, waarin organisatievraagstukken worden belicht aan de hand van voorbeelden uit de natuur op onze Stadsboerderij De Korenmaat.
www.natuurvisie.nu/

Werkproject De Korenmaat

Jos de Bont biedt met Werkproject De Korenmaat op Stadsboerderij De Korenmaat arbeidsmatige dagbesteding aan voor met name mensen met een psychiatrische achtergrond. Samen worden de (klein-)dieren verzorgd en het terrein onderhouden.
Persoonlijke motieven kunnen zijn:

  • prettige en zinvolle dagbesteding
  • uitproberen van eigen mogelijkheden op het gebied van (vrijwilligers-)werk
  • binnen een agrarische setting werken
  • jezelf nuttig maken

Samenwerking en werken in de publieke ruimte van de Stadsboerderij vormen de kern van het werken die is gericht op ontplooiing van de deelnemers. De persoonlijke wensen en kwaliteiten staan centraal.
http://werkprojectdekorenmaat.nl