25 augustus 2017

Kinderklimaattop in Arnhem

Op 6 oktober 2017 organiseert het Natuurcentrum in samenwerking met de gemeente Arnhem voor de derde keer een kinderklimaattop. De plaatselijke kinderklimaattop is ontstaan uit een winnend idee van kinderen van de landelijke kinderklimaattop. Met de kinderklimaattop worden kinderen uitgedaagd om oplossingen te bedenken op het gebied van duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Elk jaar worden 2 thema’s uitgekozen om aan de kinderen voor te leggen.

Voor 2017 is het thema water, met als deelthema’s :

  • regenwater en de klimaatbestendige stad
  • drinkwater en waterbesparing
  • rioolwater en waterzuivering

De kinderen krijgen eerst voorlichting in de klas over de achtergrond van het thema en de bijbehorende problemen. De lessen worden verzorgd door het Natuurcentrum met mogelijke gastlessen van de waterschappen. Vervolgens verdiepen de kinderen zich in het onderwerp, kiezen een deelprobleem en bedenken daar een creatieve oplossing voor. Dit kan een fysieke oplossing zijn maar ook een oplossing om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Van elke deelnemende klas worden 1 of 2 ideeën gepresenteerd tijdens de klimaattop in het stadhuis op 9 oktober. Een jury kiest het winnende idee. Geprobeerd wordt de kinderen met het winnende idee naar de landelijke kinderklimaattop te laten gaan. Het tweede onderdeel van de klimaattop is een debat waar kinderen kritische vragen kunnen stellen aan de “beslissers” van de stad, zoals wethouders, uitvoerders en waterschappen.