24 mei 2016

Een groen schoolplein… ja !

Groene schoolpleinen, moestuintjes, buiten taal en rekenen… Steeds meer scholen zijn bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de buitenruimte op een andere manier te gebruiken. Veel scholen lopen daarbij tegen dezelfde problemen aan: hoe begin je, hoe krijg je het team en de ouders enthousiast, hoe maak je een plan en hoe maak je een onderhoudsplan. En niet te vergeten: hoe gebruik je de buitenruimte bij het onderwijs. Niet alleen bij natuuronderwijs, maar ook bij taal, rekenen, tekenen…

Woensdagmiddag 25 mei gaan we met een aantal leerkrachten en directeuren van basisscholen uit Arnhem in overleg over de mogelijkheden om meer groen rondom school te krijgen. Dit kan speel/leergroen zijn, een moestuin enz. Daarbij kunnen ze hulp krijgen van het Natuurcentrum Arnhem maar ook van andere partijen die uit sociaal maatschappelijk oogpunt mensen willen laten werken in het groen. Daarnaast stelt de gemeente geld beschikbaar uit het oogpunt van stadslandbouw en gezonde voeding op scholen.

Er komt ook nog eens een interessante spreker: Mark Mieras. Hij vertelt over de positieve effecten van een groene buitenomgeving op de leerprestaties van een kind. www.mieras.nl

We hopen hiermee dat meer scholen daadwerkelijk de directe leeromgeving van hun kinderen gaan vergroenen. Het verslag van deze middag volgt later.

panorama (2)

jozef sarto

aletta jacobs (7)

ed van beinum