Platform Arnhem klimaatbestendig

Samenwerken aan droge voeten en een mooie, koele stad

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte leidt tot vermindering van comfort, van het functioneren van mensen en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Op deze hittekaart kun je dat goed zien. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verharding aanwezig waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad weerbaar te maken, oftewel: klimaatbestendig. Dit is onder andere mogelijk door verharde oppervlaktes af te koppelen van de riolering, hemelwater beter te benutten en door het ontstenen en vergroenen van verharde gebieden.

Platform ‘Arnhem Klimaatbestendig’ wil bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid met elkaar in lopende projecten en nieuwe initiatieven verbinden. Het is een netwerkaanpak die met kleine lokale investeringen en aanpassingen grote opbrengsten genereert. Iedereen kan bijdragen om de stad klimaatbestendig te maken. Buiten het voorkomen van schade levert dit bijkomende voordelen op; de stad wordt groener en aantrekkelijker, de luchtkwaliteit verbetert, biodiversiteit neemt toe, bewoners voelen zich gezonder en gelukkiger.

Bewustwording creëren over de negatieve effecten van de klimaatverandering én over de mogelijkheden om dit te bestrijden staan voorop in het project Arnhem Klimaatbestendig. Door te informeren en te inspireren wil Arnhem Klimaatbestendig bereiken dat Arnhemmers samen de stad klimaatbestendiger maken en dat klimaatbestendigheid wordt verankerd in ontwikkelingen in de stad. Want dit kan overal! In tuinen, straten, buurten en parken, en op daken, aan gevels en bij bedrijventerreinen.

Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de volgende organisaties: Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Le Far West landschapsarchitectuur, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel.
Volg Arnhem Klimaatbestendig op Facebook https://www.facebook.com/ArnhemKlimaatbestendig/
en Twitter https://twitter.com/ArnhemsKlimaat

akb-logo