Duurzaam natuurcentrum

Natuurcentrum Arnhem wil mensen betrekken bij duurzaamheid door ze bewust te maken van hun eigen rol in de leefomgeving en handvatten te geven om bewuste keuzes te maken. Duurzaam leven kan op veel manieren. En vooral: iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Natuurcentrum Arnhem geeft ook natuurlessen op scholen. Hierdoor leren kinderen al op jonge leeftijd de levende natuur te ervaren en ontdekken, waarbij ook thema’s als duurzaamheid en voeding staan hierbij centraal.

Tips voor meer duurzaamheid

Tips en inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan
Wat doet het Natuurcentrum zelf aan duurzaamheid?
Duurzame initiatieven in Arnhem
Platform Arnhem Klimaatbestendig
Duurzaam beleid van de gemeente Arnhem

Duurzaam initiatief: een insectenmuur

Een insectenhotel of insectenmuur biedt onderdak aan verschillende soorten insecten