Natuurcentrum Arnhem als ANBI

 

Informatie voor ANBI-status

Natuurcentrum Arnhem is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Missie
Natuurcentrum Arnhem werkt in de stad aan het besef dat natuur een kernwaarde is in een duurzame samenleving. Het wil de Arnhemse burger bewust maken van de eigen rol in de leefomgeving en handvatten aanreiken om bewuste keuzes te maken.

We hebben van de gemeente deze beleidsopdracht mee gekregen.

Bestuur
Vanaf januari 2017 zitten de volgende mensen in ons bestuur:

  • Wim Ludeke, voorzitter
  • Bertine van Hooff – Nusselder, secretaris
  • Niels Vos, penningmeester
  • Dirk van Uitert, algemeen lid

Beloning
Het bestuur is onbezoldigd. Directeur en personeel zijn ingeschaald op basis van de systematiek van de CAO Versmo.

Jaarverslag
Klik hier voor ons inhoudelijke jaarverslag over 2017