MRIJ

De MRIJ - Maas Rijn IJssel Vee

maas_rijn_ijssel_vee


Het Maas-Rijn-IJssel vee (MRIJ) stamt af van het Gelders vee dat vooral in de uiterwaarden langs de grote rivieren werd gehouden. De minder gunstige leefomstandigheden langs de rivieren leverden een robust ras met een hoog weerstandsvermogen op.
Het MRIJ-vee is een roodbont ras met veel wit. De rode vlekken zijn wisselend van grootte en grillig van tekening.
Verder zijn de dieren zwaar bespierd en hebben ze een brede, diepe borst. Dit ras is dus meer een vlees-melktype.

Rond 1980 behoorde ongeveer 30% van de Nederlandse veestapel tot het MRIJ-ras (zo'n 600.000 dieren). In 1990 waren daar nog zo'n 250.000 van over.
Raszuiver MRIJ-vee is nu vrij zeldzaam geworden door het inkruisen van Red Holstein-bloed. Maar er nu weer meer belangstelling voor dit ras, vooral vanuit de biologische landbouw. De robuustheid en de vleesopbrengst maken het MRIJ-vee voor deze landbouwsector aantrekkelijk.

Er zijn van dit ras diverse zeer zeldzame kleurslagen: Baggerbonten, waarbij ook de poten gevlekt zijn; Valen en Vaalbonten met een vale (grijze) tekening en Brandroden met een zeer donkerbruine tekening.

terug naar onze koeien


mrij
Home
Zoeken